Subsidie SDE+ 2017

Ook in 2017 biedt de SDE+ subsidie regeling mogelijkheden. Grootverbruikers die over het algemeen een lage kostprijs van stroom hebben kunnen met deze Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE) op een rendabele manier te investeren in zonnepanelen. Deze stimuleringsmaatregel zorgt er voor dat u een vergoeding ontvangt voor iedere opgewekte kWh. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen.

Door ECN is een adviesrapport voor 2017 opgesteld hierin wordt gesproken over een basisbedrag van €0,134 per opgewekte kWh. De hoogte van de vergoeding hangt af van de fase waarin men inschrijft, aangezien de SDE+ regeling wordt vrijgegeven in een aantal fases. In elke fase kunt u zich inschrijven voor een vooraf vastgestelde vergoeding. Hoe langer men wacht met inschrijven, des te hoger is vergoeding voor opgewekte energie. Echter het nadeel van de SDE fases is ook, hoe langer u wacht, hoe groter de kans is dat het  SDE budget toegekend is en u dus geen subsidie ontvangt. In 2017 zal het SDE+ budget naar verwachting vergelijkbaar zijn met het budget van 2016. Hierover wordt aan het einde van 2016 meer bekend gemaakt.