Voorwaarden teruggaaf BTW Belastingdienst BTW zonnepanelen
op zonnepanelen

  • U bent een particuliere afnemer
  • Uw installatie is in gebruik genomen op of na 20 juni 2013
  • U levert de opgewekte energie (deels) terug aan het elektriciteitsnet

Bent u bijvoorbeeld al ondernemer?
In principe zult u de BTW op de opgewekte energie
ieder jaar op de aangifte moeten opgeven en afdragen.
Neem dan contact met ons op. Vaak kan alsnog een
oplossing gevonden worden in uw specifi eke situatie
zodat niet elk jaar de BTW afgedragen hoeft te worden.

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op
of bij zijn woning heeft laten monteren is in principe
ondernemer voor de BTW, indien de energie ook wordt
terug geleverd aan het net. De particulier kan de BTW
op de aanschaf en montage daarom terugvragen, maar
wat houdt dit eigenlijk in?

VVE
Een VVE (Vereniging Van Eigenaren) met zonnepanelen is verplicht
ondernemer voor de BTW.
Zij dient de BTW op aanschaf en montage van zonnepanelen
terug te vragen en zij dient periodiek aangifte BTW te blijven doen.

Een stukje geschiedenis
De Oostenrijkse meneer Fuchs had op zijn woning
zonnepanelen laten monteren. Hij was van mening dat hij
de BTW op de zonnepanelen kon terugvragen omdat hij
het opwekken en leveren van energie als een economisch
activiteit zag. Hij heeft tot aan de hoogste rechter in
Europa geprocedeerd en het Europese Hof gaf hem gelijk.

“Omdat er regelmatig energie terug wordt geleverd
aan de energiemaatschappij en u hiervoor een
vergoeding ontvangt, wordt u aangemerkt
als ondernemer voor de BTW.”

Wat betekent dit voor u?
Er dient BTW betaald te worden over de opgewekte
energie, maar de BTW op de aanschaf en montage van
de zonnepanelen kan terug gevraagd worden. In het jaar
van aanschaf kan alle BTW op de aanschaf en montage
van de panelen terug gevraagd worden, ook de BTW op
de kosten voor de aanvraag BTW teruggave kan terug
gevraagd worden. Er dient echter ook een laag bedrag
aan BTW over de opgewekte energie betaald te worden.
Dit is slechts een fractie van de terug te vragen BTW het zogenaamde forfaitaire bedrag.

 

Tabel Forfait
Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaar Forfait
0-1000 € 20,-
1001-2000 € 40,-
2001-3000 € 60,-
3001-4000 € 80,-
4001-5000 € 100,-
5001-6000 € 120,-
6001-7000 € 140,-
7001-8000 € 160,-
8001-9000 €180,-
9001-10000 € 200,-

 

Jaren erna? Kleine Ondernemersregeling!
In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW
betaald te worden over de opgewekte energie.
De Kleine Ondernemersregeling is echter van toepassing.
De regeling houdt in dat wanneer per jaar minder dan
€ 1.345 BTW betaald dient te worden, een vrijstelling van
toepassing is waardoor er geen BTW betaald hoeft te
worden. Bij normale installaties is de te betalen BTW altijd
lager dan € 1.345 zodat in de jaren na de aanschaf geen
BTW betaald hoeft te worden.

BTW ontheffi ng bij Belastingdienst
Omdat de Kleine Ondernemersregeling van toepassing is
kan de Belastingdienst ook worden verzocht dat de jaren
na de aanschaf geen administratie en aangiften meer
gedaan hoeven te worden.

Wist u dat u ook zonnepanelen kunt
schenken met een fiscale bonus?

Heeft u de wens om iets aan uw kinderen te schenken?
In plaats van geld kunt u ook denken aan het schenken
van zonnepanelen. Naast de schenking van de zonnepanelen
ontvangt uw kind 21% BTW terug, een fiscale
bonus. Stel u schenkt uw kinderen zonnepanelen
t.w.v. € 8.000. Door de BTW teruggave wordt de totale
schenking € 9.388 belastingvrij. Wilt u meer informatie,
neem dan contact met ons op.