EIA en zonnepanelen 2018

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Met EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving.
Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

In het geval van zonnepanelen is maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 750 per kW piekvermogen.
Het budget voor 2018 is € 147 miljoen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt.
Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Als u de EIA voor zonnepanelen in 2018 wilt aanvragen, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie moet meer zijn dan 25 kW.
  • De installatie moet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder.
  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2018).

 

Rekenvoorbeeld

Een onderneming investeert in zonnepanelen voor een bedrag van € 20.000. Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie bedraagt 26 kW en wordt aangesloten op het net met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 65 A. Het investeringsbedrag bedraagt hier € 770,- per kW piekvermogen.
Het investeringsbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt bedraagt dan € 19.500,- (26 kW x € 750/kW). Het maximum investeringsbedrag per kW piekvermogen bedraagt immers € 750.