Bij aanschaf van de zonnepanelen verzorgen wij gratis de BTW teruggave van A tot Z. Geen ingewikkelde constructies. Ook de afmelding bij de belastingdienst wordt verzorgd. Lees wel even de voorwaarden voordat u besluit de installatie aan te schaffen. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

Voorwaarden teruggaaf BTW
op zonnepanelen

  • U bent een particuliere afnemer.
  • Het betreft een kleinverbruikersaansluiting (<= 3x80A).
  • De energierekening staat op uw naam.
  • De zonnepanelen zijn uw eigendom en aangebracht op uw pand.
  • Uw installatie is in gebruik genomen op of na 20 juni 2013.
  • U levert de opgewekte energie (deels) terug aan het elektriciteitsnet.
  • Heeft u eerder BTW op zonnepanelen terug ontvangen? Lees verder.

Bent u bijvoorbeeld al ondernemer?
Dan kan het terugvorderen van de BTW nare gevolgen hebben voor u. Omdat u misschien op basis van uw huidige werkzaamheden reeds omzetbelastingplichtig bent, en u niet onder de kleine ondernemersregeling valt, is het mogelijk dat u jarenlang BTW moet afdragen voor de zonnepanelen op uw dak. Immers, u blijft ondernemer en de zonnepanelen blijven stroom produceren. Laat u vooraf goed adviseren wat de gevolgen voor u (kunnen) zijn. Neem dan contact met ons op. Vaak kan alsnog een oplossing gevonden worden in uw specifieke situatie zodat niet elk jaar de BTW afgedragen hoeft te worden.

E.e.a. is dus erg afhankelijk van de situatie. Ondernemer kan BTW terugvragen op het BTW nummer van zijn bedrijf, maar kan, indien de omzet boven 20.000 euro per jaar ligt, geen gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling. De gewone particulier kan dit wel.

Op het moment dat u niet kunt deelnemen aan de KOR, dan zal er over de opbrengst van de panelen nog BTW moeten worden afgedragen, dit jaar maar ook in de toekomst. Particulieren hoeven dat dus niet, omdat zij dan gebruik maken van de Kleine Ondernemersregeling.

Ons advies voor mensen met een eenmanszaak, indien van toepassing, de facturen op naam van de partner te zetten en het leveringscontract voor energie dan ook op naam van de partner. Het gaat zelfs zover dat de Belastingdienst wil zien dat het leveringscontract voor energie al op naam van de partner stond op het moment dat je de eerste factuur stuurt.

Als klant een bedrijf aan huis heeft, kan het wellicht wel interessant zijn om de panelen zakelijk aan te schaffen, er zijn dan nl. wellicht subsidiemogelijkheden.

Zo zie je, veel haken en ogen bij ondernemers met een eenmanszaak. Bij een VOF, maatschap en BV gelden deze restricties niet, aangezien deze een eigen BTW nummer hebben en de vennoot of aandeelhouder dan, prive, geen BTW nummer heeft.

Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op of bij zijn woning heeft laten monteren is in principe ondernemer voor de BTW, indien de energie ook wordt terug geleverd aan het net. De particulier kan de BTW op de aanschaf en montage daarom terugvragen, maar wat houdt dit eigenlijk in?

VVE
Een VVE (Vereniging Van Eigenaren) met zonnepanelen is verplicht ondernemer voor de BTW. Zij dient de BTW op aanschaf en montage van zonnepanelen terug te vragen en zij dient periodiek aangifte BTW te blijven doen.

Een stukje geschiedenis
De Oostenrijkse meneer Fuchs had op zijn woning zonnepanelen laten monteren. Hij was van mening dat hij de BTW op de zonnepanelen kon terugvragen omdat hij het opwekken en leveren van energie als een economisch activiteit zag. Hij heeft tot aan de hoogste rechter in Europa geprocedeerd en het Europese Hof gaf hem gelijk.

“Omdat er regelmatig energie terug wordt geleverd aan de energiemaatschappij en u hiervoor een vergoeding ontvangt, wordt u aangemerkt als ondernemer voor de BTW.”

Wat betekent dit voor u?
Er dient BTW betaald te worden over de opgewekte energie, maar de BTW op de aanschaf en montage van de zonnepanelen kan terug gevraagd worden. In het jaar van aanschaf kan alle BTW op de aanschaf en montage van de panelen terug gevraagd worden, ook de BTW op de kosten voor de aanvraag BTW teruggave kan terug gevraagd worden. Er dient echter ook een laag bedrag aan BTW over de opgewekte energie betaald te worden. Dit is slechts een fractie van de terug te vragen BTW het zogenaamde forfaitaire bedrag.

Opwekvermogen in Wattpiek (Wp) per jaarForfait
0-1000€ 20,-
1001-2000€ 40,-
2001-3000€ 60,-
3001-4000€ 80,-
4001-5000€ 100,-
5001-6000€ 120,-
6001-7000€ 140,-
7001-8000€ 160,-
8001-9000€180,-
9001-10000€ 200,-

Het piekvermogen is hoger dan 10.000Wattpiek, wat heeft dit voor gevolgen?
Als het wattpiekvermogen van uw zonnepanelen (=vermogen per paneel x aantal panelen) hoger is dan 10.000Wp mag er geen gebruik worden gemaakt van het forfait. Voor het invullen van de aangifte moeten de volgende gegevens opgevraagd worden bij de energiemaatschappij:
– hoeveel kilowattuur (kWh) je terug levert aan de energiemaatschappij en wat voor vergoeding je hiervoor ontvangt. Over deze vergoeding moet je btw betalen.
– Hoeveel stroom je privé verbruikt. Ook hierover moet je btw betalen. Deze btw bedragen worden vervolgens afgetrokken van het btw bedrag wat terug te vorderen is.

Kan ik ook een 2de keer btw op de aanschaf van zonnepanelen terug krijgen?
Dat hangt van een aantal zaken af:
– Huidig of nieuw adres?
– Wanneer is eerste set aangeschaft?
– Wanneer is de 2e set aangeschaft of wilt u deze aanschaffen?
Wij adviseren om per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen zodat wij kunnen kijken de mogelijkheden zijn.

Jaren erna? Kleine Ondernemersregeling!
In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW betaald te worden over de opgewekte energie. De Kleine Ondernemersregeling is echter van toepassing.
De regeling houdt in dat wanneer per jaar minder dan € 1.345 BTW betaald dient te worden, een vrijstelling van toepassing is waardoor er geen BTW betaald hoeft te worden. Bij normale installaties is de te betalen BTW altijd lager dan € 1.345 zodat in de jaren na de aanschaf geen BTW betaald hoeft te worden.

BTW ontheffing bij Belastingdienst
Omdat de Kleine Ondernemersregeling van toepassing is kan de Belastingdienst ook worden verzocht dat de jaren na de aanschaf geen administratie en aangiften meer gedaan hoeven te worden.

Wist u dat u ook zonnepanelen kunt
schenken met een fiscale bonus?

Heeft u de wens om iets aan uw kinderen te schenken? In plaats van geld kunt u ook denken aan het schenken van zonnepanelen. Naast de schenking van de zonnepanelen ontvangt uw kind 21% BTW terug, een fiscale bonus. Stel u schenkt uw kinderen zonnepanelen t.w.v. € 8.000. Door de BTW teruggave wordt de totale schenking € 9.388 belastingvrij. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.