Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

In het geval van zonnepanelen kan de KIA gecombineerd worden met de EIA. Hierdoor kun je bij investeringen tussen €2.401,- & €59.170,- meer dan 72% van het bedrag aftrekken van je fiscale winst!

Interessant voor kleinverbruikers

Veel ondernemers denken dat zakelijke zonnepanelen alleen interessant zijn voor grootverbruikers, met name vanwege de SDE-subsidie maar dat is zeker niet het geval. Met de EIA en KIA is het het investeren in zakelijke zonnepanelen ook voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting ( t/m 3x80A) heel interessant. Je bespaart niet alleen enorm op je energiekosten, maar kunt ook profiteren van interessante fiscale aftrekposten.

De KIA is dus een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de KIA in de tabel:

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.4000%
€ 2.401 t/m € 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.171 t/m € 109.574€ 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.7210%