Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

In het geval van zonnepanelen kan de KIA gecombineerd worden met de EIA. Hierdoor kun je bij investeringen tussen €2.401,- & €332.994,- een percentage van de investering aftrekken van je fiscale winst!

Interessant voor kleinverbruikers

Veel ondernemers denken dat zakelijke zonnepanelen alleen interessant zijn voor grootverbruikers, met name vanwege de SDE-subsidie maar dat is zeker niet het geval. Met de EIA en KIA is het het investeren in zakelijke zonnepanelen ook voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting ( t/m 3x80A) heel interessant. Je bespaart niet alleen enorm op je energiekosten, maar kunt ook profiteren van interessante fiscale aftrekposten.

De KIA is dus een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de KIA in de tabel:

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.4000%
€ 2.401 t/m € 59.93928% van het investeringsbedrag
€ 59.940 t/m € 110.998€ 16.784
€ 110.999 t/m € 332.994€ 16.784 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 110.998
meer dan € 332.9940%