Extra heffing per 1-1-2013

Extra heffing duurzame energie per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 betaalt u een heffing ‘Opslag Duurzame Energie’. Dat betekent dat u t.o.v. 2012 meer zult gaan betalen voor gas en elektriciteit, naast de bestaande energiebelasting welke overigens voor 2013 ook weer is verhoogd.
De heffing is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het tarief voor de opslag geldt per kWh voor alle stroomproducten en per m³ voor alle gasproducten.

Wet Opslag Duurzame Energie (ODE)
Op 18 december 2012 is de Wet Opslag Duurzame Energie door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet voorziet in de invoering van een nieuwe heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas, naast de al bestaande energiebelasting. Het doel van deze nieuwe belasting is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ te financieren.

Wat is SDE+?
De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie die relatief goedkoop is op te wekken. Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor deze subsidie. Aanvragen kan overigens pas weer vanaf 4 april 2013, want de subsidiepot is nu leeg. De SDE+ wordt vanaf januari 2013 dus gefinancierd uit de nieuwe heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas via de aangenomen Wet Opslag Duurzame Energie.

Aan wie betaalt u de opslag?
Uw energieleverancier brengt deze belasting bij u in rekening en draagt het weer af aan de overheid. De opslag duurzame energie wordt als aparte belasting geheven om u inzicht te geven in welk bedrag u betaalt voor de stimulering van duurzame energie door de overheid.

Hoeveel bedraagt de opslag?
De opslag duurzame energie is afhankelijk van de hoogte van uw energieverbruik. Deze belasting is door de overheid vastgesteld tot en met 2016 en wordt ieder jaar hoger. Voor 2013 gelden onderstaande tarieven, deze zijn inclusief 21% btw.

Opslag duurzame energie per kWh stroom in 2013:
1 - 10.000 kWh: 0,0013 cent
10.001 - 50.000 kWh: 0,0017 cent
50.001 - 10 miljoen kWh: 0,0005 cent

Opslag duurzame energie per m³ gas in 2013:
0 - 170.000 m³: 0,0028 cent
170.001 - 1 miljoen m³: 0,0011 cent

Door de aanschaf van zonnepanelen kunt u uw verbruik tot 0 kWh reduceren. Bij 0 kWh verbruik betaalt u dus ook geen energiebelasting of ODE.
U verhoogt hiermee direct uw netto inkomen omdat de energiekosten niet aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.