Investeringsafrek 2013

Investeringsaftrek 2013

De belastingplichtige die investeert in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) in sommige gevallen een deel van het investeringsbedrag van de winst aftrekken, de zogenoemde investeringsaftrek. Deze aftrek kan de vorm hebben van een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, een energie-investeringsaftrek en een milieu-investeringsaftrek.


Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)

De KIA is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen. Ook zeer zuinige personenauto's, waaronder elektrische personenauto's, komen in aanmerking voor de KIA. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken.

2013 en 2012. Bij een investeringsbedrag in een kalenderjaar van

 Meer dan

maar niet meer dan 

bedraagt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

 -

 € 2.300

 0

 € 2.300

  55.248

 28% van het investeringsbedrag

 55.248

  102.311

 € 15.470

 102.311

 306.931

 € 15.470 verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 102.311 te boven gaat
 306.931  -  -


Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.


Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Energielijst (investeringen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie). Hieronder kunnen ter zake van energiebesparende maatregelen in gebouwen of bij processen tevens worden begrepen de kosten van een advies dat (mede) op die investering betrekking heeft.
In 2013 is het tarief voor de EIA 41,5%. De EIA is van toepassing bij een bedrag aan energie-investeringen in een kalenderjaar van meer dan € 2.300. Als bedrag aan energie investeringen wordt ten hoogste in aanmerking genomen € 118.000.000. Bij een samenwerkingsverband worden de investeringen voor het hele samenwerkingsverband samengenomen.
Investeringen kunnen voor zowel de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) als de EIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, , dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA).


Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst (investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu). Hieronder kunnen tevens worden begrepen de kosten van een milieuadvies.
De MIA is in 2013:
• voor milieu-investeringen die behoren tot categorie I 36%;
• voor milieu-investeringen die behoren tot categorie II 27%, en;
• voor milieu-investeringen die behoren tot categorie III 13,5%.
In totaal kan voor niet meer dan € 25 miljoen aan investeringen in aanmerking worden genomen.
Investeringen kunnen voor zowel de KIA als de MIA in aanmerking komen. Heeft de ondernemer gekozen voor de EIA, dan komt de investering niet tevens in aanmerking voor de MIA.

Zie ook energie investeringsaftrek energielijst 2013