Stimuleringsmaatregel asbestdak eraf, zonnepanelen erop.

In 2013 en 2014 kunnen agrarische bedrijven subsidie aanvragen voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. Voor deze landelijke regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' stelt de provincie Drenthe bijna 1 miljoen euro beschikbaar. Drentse agrariërs kunnen bovendien via de Drentse Energie Organisatie (DEO) een aanvullende lening afsluiten voor de aanschaf van de zonnepanelen. De regeling start op 1 juli 2013.

Voorwaarden:

De stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop' ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • 3 euro subsidie per m2 asbestdak.
  • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen (minimale productiecapaciteit 15.000 Watt-piek).
  • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaardopbrengst 25.000) komen in aanmerking.
  • Minimumoppervlakte 400 m2 te saneren asbest.
  • Per aanvrager maximaal 7.500 euro subsidie.
  • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok.
  • Plaatsing van zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag, op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen worden ingediend tot 1 september 2014. Het subsidieplafond is door GS vastgesteld op € 970.920,-.

Zie ook: http://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-en-milieu/klimaat-energie/bouwen-0/asbestdak-eraf/

http://www.asbestvanhetdak.nl/