Het verschil tussen mono- en polykristallijne en dunne film zonnecellen.


Algemeen
Zonnecellen worden gemaakt van silicium. De manier waarop de cellen geproduceerd worden, bepaald of er een monokristallijne of polykristallijne cel ontstaat.

 

Monokristallijn zonnepaneel

Bij monokristallijne zonnepanelen bestaat de structuur van het verwerkte silicium uit één groot kristal. Het ontwikkelen van deze stof tot een bruikbare zonnecel is kostbaar, maar het cel rendement is gegarandeerd hoog op dit moment worden panelen met een rendement van ongeveer 17% het meest verkocht. Er zijn inmiddels al panelen met een rendement van 20%!

 

 

 

Suntech polykristallijn

Polykristallijn
Bij polykristallijne panelen bestaat de structuur van het verwerkte silicium uit kristallen van verschillende grootte. Door deze structuur zijn de zonnecellen van polykristallijn materiaal minder efficiënt in het omzetten van zonnestralen in energie dan monokristallijne zonnecellen. Echter, anders dan bij monokristallijn materiaal kunnen van polykristallijn materiaal rechthoekige zonnecellen gemaakt worden. Dit resulteert in een betere benutting van het paneeloppervlak met polykristallijne cellen dan bij de vierkante monokristallijn cellen het geval is waardoor er in de praktijk hetzelfde rendement per m2 kan worden gehaald, ongeveer 15 tot 16%.

 

 

Solar Frontier SF170-s

 

Dunne film
Dunne film (Thin film) zonnepanelen zijn in opmars. Met name de zonnepanelen van Solar Frontier komen v.w.b. rendement steeds dichter bij de polykristallijne panelen. De panelen zijn goedkoper dan mono- en polykristallijne silicium panelen omdat er voor het productieproces minder materiaal nodig is. Het rendement is ongeveer 15%.

 

 

 

Levensduur
De levensduur en de terugloop van vermogen van mono- en polykristallijne typen cellen gaat gelijk op. De levensduur is op dit moment 25 jaar waarbij de opbrengst dan nog altijd 80% van het initiële vermogen bedraagt. Over thin film panelen verschillen de uitspraken van 15 tot 25 jaar.
Voorbeeld: Een 245Watt mono paneel zal na 25 jaar nog steeds 196 Watt aan vermogen genereren.

De nieuwste ontwikkeling is het zogenaamde glas-glas paneel. Een zeer duurzaam paneel met superieure eigenschapen voor op de langere termijn.