Kerkweg 49, 7936 TJ Tiendeveen

Energierekening en Salderen met zonnepanelen

Reda Solar  > Uncategorized >  Energierekening en Salderen met zonnepanelen
0 Comments

Hoe werkt het nu als je zonnepanelen koopt om de energiekosten omlaag te brengen? Wat is salderen en is het nog wel verstandig om zonnepanelen te kopen als de overheid de salderingsregeling wil gaan afschaffen? Allemaal vragen waar we regelmatig mee geconfronteerd worden.

Allereerst blijft het kopen van zonnepanelen altijd verstandig en we leggen hier uit waarom.

Slimme meter van Liander

Het Salderen

Salderen is niets meer of minder dan het verrekenen van de door u terug geleverde stroom. Stel uw verbruikt normaal gesproken 4000kWh/jaar en de zonnepanelen wekken op jaarbasis 4000kWh op. Dan zal, afhankelijk van uw situatie, er een deel van deze opbrengst zijn terug geleverd aan de energiemaatschappij. Dit komt omdat, als de zonnepanelen hun werk doen, er altijd een verschil is tussen wat u verbruikt en de opbrengst van de panelen op dat moment. De opgewekte energie van uw zonnepanelen zal dus in eerste instantie worden gebruikt in uw woning of bedrijfspand.

Voorbeeld:

Stel u bent koffie aan het zetten op een mooie dag. De koffiezetautomaat heeft 1000Watt aan energie nodig en uw zonnepanelen leveren 1500 Watt aan energie. Op dat moment wekt u dus meer energie op dan dat er op dat moment nodig is en wordt er dus 500Watt terug geleverd aan het energienet. Het omgekeerde kan ook: De koffiemachine heeft 1000Watt aan energie nodig en uw zonnepanelen wekken op dat moment 500Watt op dan haalt u de extra benodigde 500Watt uit het net. Of: De koffiemachine heeft 1000Watt aan energie nodig en uw zonnepanelen wekken op dat moment 1000Watt op. Deze situatie staat de meter in de meterkast op 0 want uw opgewekte stroom gaat 1:1 naar de koffieautomaat.

Dit is een continu proces en aan het einde van het jaar zal de energieleverancier de balans op gaan maken. Hij zal dan een verrekening gaan doen van het deel dat u heeft afgenomen met het deel dat u heeft terug geleverd. Van de bijvoorbeeld 4000kWh aan opgewekte energie zou bijvoorbeeld 1800kWh kunnen worden gesaldeerd dus rest (2200kWh) heeft u al direct bespaard. Uw totale verbruik zal hiermee dus op 0 uitkomen. Op uw energienota zal een post aan verbruik staan van nog 1800Kwh en deze zal worden verrekend met de 1800kWh die u heeft terug geleverd.

Samengevat: (Normaal verbruik zonder panelen) 4000kWh-(directe stroombesparing met zonnepanelen) 2200kWh=1800kWh-(terugeleverde te salderen stroom aan energiemaatschappij) 1800kWh=0kWh.

De zonnepanelen wekken dus altijd energie op en zorgen ook, nadat de salderingsregeling is afgebouwd, voor een behoorlijke besparing op de stroomkosten. Dit komt doordat lang niet al de opgewekte energie/stroom wordt gesaldeerd. Heel erg veel van de opgewekte stroom zal direct in de woning of het bedrijfspand worden gebruikt. Dit betekent dat u voor dit deel van de opbrengst uit uw zonnepanelen altijd het op dat moment geldende elektriciteitstarief bespaard. Voor het deel, (1800kWh) in bovenstaand voorbeeld dat wordt gesaldeerd, ontvangt u na 2023 telkens een iets lager bedrag terug. Dit deel zal over een periode van 10 jaar van zeg maar € 0,50/kWh naar een minimum wettelijk vast te stellen kWh tarief gaan. Dit tarief is nog onbekend.

Grofweg is uw besparing bij een verbruik van 4000kWh per jaar met volledige saldering:
2200kWh x €0,50 + 1800kWh x €0,50 = € 2.000,-/jaar

Stel dat het tarief voor de gesaldeerde energie van € 0,50/kWh terug levering naar € 0,12/kWh gaat:
2200kWh x €0,50 + 1800kWh x €0,12 = € 1.316,-/jaar