Voor een SCIOS scope 12 keuring kunt u bij Reda Solar terecht. Verder kan de scope 12 keuring gecombineerd worden met de volgende inspecties.

SCIOS scope 8, SCIOS scope 10 en NEN3140

Wat is een SCIOS scope 12 keuring?

SCIOS scope 12 inspectie is een complete controle van de zonnestroom installatie. De inspecteur kijkt dan naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid van de zonnestroom installatie inclusief het voedende traject naar de hoofdverdeelinrichting waar de PV installatie op aangesloten is. Waar voorheen een installatie op verschillende onderdelen en verschillende regels gecontroleerd werd, zijn deze regelingen in deze SCIOS Scope 12 samengevoegd. Volgens de richtlijnen zijn er twee verschillende manieren van inspectie: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Een EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder aan deze inspectie onderworpen is. Daarna vindt om de 3 tot 5 jaar de Periodieke Inspectie plaats.

InstallQ logo zonnepanelen

SCIOS scope 12 verplicht?

Met 50 zonnepanelen of meer word vaak een scope 12 keuring door de verzekeraar geëist in dit geval ben je dus verplicht om een scope 12 keuring uit te voeren. Hiermee toon je ook aan dat je belang hecht aan een veilige installatie en daarmee een veilige omgeving voor bijvoorbeeld werknemers.

Visuele beoordeling:

 • aan de veiligheidsbepalingen in de relevante productnormen voldoet;
 • aan de eisen van de fabrikant voldoet;
 • geïnstalleerd is volgens NEN 1010;
 • geïnstalleerd is volgens de instructies van de fabrikant;
 • geen (brand)gevaar is voor het gebouw, personen en de omgeving.
 • Verder beoordelen we de elektrische installatie op:
 • de gekozen methode voor bescherming tegen elektrische schok;
 • de aanwezigheid van brandwerende afschermingen en andere voorzorgsmaatregelen tegen brandverspreiding en branddoorslag en ter bescherming tegen thermische invloeden;
 • de keuze van geleiders in verband met de hoogste toelaatbare stroom en het spanningsverlies;
 • de keuze en instelling van beveiligings- en bewakingstoestellen;
 • de aanwezigheid van geschikte scheiders en schakelaars op de juiste plaatsen;
 • de keuze van het elektrisch materieel en de juiste beschermingsmaatregelen met betrekking tot de uitwendige invloeden;
 • de juiste aanduiding van nul- en beschermingsleidingen;
 • de verbinding van enkelpolige schakelaars met de faseleidingen;
 • de aanwezigheid van schema’s en tekeningen, waarschuwingsborden of andere vergelijkbare informatie;
 • de aanduiding van stroomketens, beveiligingstoestellen tegen overstroom, schakelaars, aansluitklemmen en dergelijke;
 • de deugdelijkheid van de aansluitingen van geleiders;
 • de aanwezigheid en geschiktheid van beschermingsleidingen, met inbegrip van beschermende en aanvullende vereffeningsleidingen;
 • de bereikbaarheid van materieel voor bediening, identificatie en onderhoud;
 • de geschiktheid van het elektrisch materieel voor de gebruiker en of het past bij de huidige gebruikseisen;
 • de geschiktheid van het elektrisch materieel voldoen en of het voldoet aan relevante veiligheids bepalingen en aan de instructies van de fabrikant;
 • de geschiktheid van de zonnestroominstallatie en of deze geen nadelige invloed heeft op andere installaties;
 • de brandveiligheid van het gebouw en of deze niet nadelig wordt beïnvloed;
 • zichtbare tekenen van oververhitting;
 • de aanwezigheid van een goedgekeurde constructieberekening voor betreffende zonnestroominstallatie.

Meting en beproeving:

 • of geleiders ononderbroken zijn;
 • de isolatieweerstand van de elektrische installatie (AC-zijde en DC-zijde);
 • de veilige scheiding van stroomketens;
 • er aanvullende bescherming is;
 • de fasevolgorde;
 • spanningsverlies of -opdrijving;
 • bescherming door scheiding van stroomketens bij toepassing van SELV-ketens, PELV-ketens of elektrische scheiding;
 • automatische uitschakeling van de voeding;
 • aanvullende bescherming;
 • bepaling van de polariteit;
 • controle op fasevolgorde;
 • functionele en operationele beproevingen;
 • spanningsverlies/ -opdrijving;
 • open klemspanning UOC per streng DC-zijde;
 • kortsluitstroom ISC per streng DC-zijde;
 • bedrijfsstroom Ib per streng DC-zijde.