EIA

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

In het geval van zonnepanelen is maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 750 per kW piekvermogen.
Voor 2020 is er een budget beschikbaar van € 147 miljoen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt.
Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

Als u de EIA voor zonnepanelen wilt aanvragen, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie moet meer zijn dan 15 kW.
De installatie moet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder.
U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen.

Fotovoltaïsche zonnecellen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking.

Welke kosten komen in aanmerking?

De volgende kosten komen in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA).

Aanschafkosten

Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst. Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur. Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten. Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Voortbrengingskosten

Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.
Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.
Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kunt verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen.
Montagekosten voor gebruikte materialen.

Rekenvoorbeeld

Een onderneming investeert in zonnepanelen voor een bedrag van € 20.000. Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie bedraagt 26 kW en wordt aangesloten op het net met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3 x 65 A. Het investeringsbedrag bedraagt hier € 770,- per kW piekvermogen.
Het investeringsbedrag dat voor de EIA in aanmerking komt bedraagt dan € 19.500,- (26 kW x € 750/kW). Het maximum investeringsbedrag per kW piekvermogen bedraagt immers € 750.