Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? Dat kan met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast leveren energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Door de E.I.A. is het mogelijk een groot gedeelte van uw zonne-energie investering af te trekken van uw bedrijfswinst. U kunt 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt.
Betaalt u meer belasting, dan is het voordeel groter. De E.I.A. kunt u toepassen naast de ‘gewone’ investeringsaftrek.

In het geval van zonnepanelen kan de EIA gecombineerd worden met de KIA. Hierdoor kun je bij investeringen vanaf €2.401,- meer dan 72% van het bedrag aftrekken van je fiscale winst!

Als u de EIA voor zonnepanelen wilt aanvragen, dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Het gezamenlijk piekvermogen van de installatie moet meer zijn dan 15 kW. De installatie moet zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A of minder. U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden. U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt. U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering). Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 121 miljoen.

Fotovoltaïsche zonnecellen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet in aanmerking.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle kosten van een PV-installatie met een gezamenlijk piekvermogen van meer dan 15 kW, die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet via een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 A of minder, komen in aanmerking voor de EIA.

Ook kosten voor een aansluiting op het elektriciteitsnet, (eventueel) een actief zonvolgsysteem, (eventueel) een stroom/spanningsomvormer en (eventueel) een accumulator kunnen voor de EIA in aanmerking komen als aan de overige eisen wordt voldaan. Zonnepanelen op landbouwgrond of in natuurgebieden komen niet voor de EIA in aanmerking.

Combineren met andere regelingen
Als u zonnepanelen hebt aangeschaft mag u de EIA combineren met KIA. Het rendement op de investering in zonnepanelen wordt daarmee nog aantrekkelijker. Zie ook Website RVO

Zie ook Website RVO